SESTANEK STARŠEV LETOŠNJIH BIRMANCEV

Povej naprej!
23. aprila 2012

V ponedeljek, 23. aprila, ob 19.00, bo v ateljeju (kjer imajo birmanci redna srečanja) sestanek za starše letošnjih birmancev.

Domeniti se moramo veliko stvari, zato je res pomembno, da pride vsaj eden od staršev.

p. Marjan Kokalj