BOGOSLUŽJE VELIKEGA ČETRTKA

Povej naprej!
28. marca 2013

V tem svetem tednu zadnje večerje nam je Gospod podelil dar največje ljubezni, podelil nam je samega sebe v razlomljenem kruhu Evharistije.

 

Ob 19.00 uri bo slovesna sv. maša s prejemom obhajila pod obema podobama. Po maši sledi prenos Najsvetejšega v ječo, odkrivanje oltarja med molitvijo, nakar sledi tiha molitev do 21.00 ure.