DNEVNIK V TEJ DOLINI – Molitev za veliko ljubezen

Povej naprej!

Knjiga je dnevnik in pesniška zbirka. Izbor dnevniških zapisov in pesmi, ki jih avtor ni razvrstil v natančno kronološko zaporedje, zajema čas med leti 1964, ko je študiral na jezuitskem kolegiju v zagrebu, in 1987, ko je bil p. dr. Lojze Bratina imenovan za provinciala Družbe Jezusove.

Podnaslov knjige je obenem naslov pesmi, ki je molitev. Njegovo življenje z vso bogato paleto doživljanja narave, ljudi, dogodkov, veselja in bolečine je molitev, je spoznanje, »da je moja poklicanost enkratna skirivnost,/da skrivnost me je spočela, osvojila, /zapečatila za večno./ V trenutku te zavesti spoznam,da sem to, kar imenujem/ DUHOVNIK.«

 

P. dr. Lojze BRATINA, DJ

se je rodil 26. januarja 1942 v Stomažu na Vipavskem kot najmlajši izmed desetih otrok. Po drugem letniku je zapustil nižjo gimnazijo v Ajdovščini in 7. septembra 1958 v Zagrebu vstopil v noviciat. Po maturi 1962 je odslužil vojaški rok v prizrenu, nadaljeval študij filozofije v Zagrebu, nato je bil eno leto v jezuitskem kolegiju v Kalksburhu pri Dunaju, kjer je opravil magisterij. Na Gregoriani v Rimu je v letih 1968 – 1971 študiral teologijo in leta 1974 pri prof. dr. Vladimirju Truhlarju obranil doktorsko tezo z naslovom »Elementi krščanske antropologije v Kocbekovih delih«. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1971 v Logu pri Vipavi. Za novomašno geslo si je izbral Ignacijevo molitev popolne podaritve Bogu: Samo svojo ljubezen in milost mi daj.

Nato je bil eno leto kaplan na Podbrežju pri Mariboru. Leta 1974 je prišel v Dravlje in je bil prefekt študenov teologije, ki jih je bilo v tistem času dvajset. Zaradi bolezni župnika p. Lojzeta Štrublja je vskočil v župnijsko delo in se vključil v priprave za gradnjo nove cerkve.

Leta 1976 je odšel v Kanado v Quebec City na tretjo probacijo. Slovesne zaobljube je imel 8. decembra 1977 v Ljubljani.

V letih 1978 do 1985 je sodeloval v pastoralnem delu in vodil gradnjo nove cerkve Kristusovega učlovečenja v Dravljah.

Leta 1985 je odšel na izpopolnjevanje v Trinity College v Toronto, kjer se je srečeval s tamkajšnjimi Slovenci.

Leta 1986 se je vrnil v Dravlje, kjer je opravljal različne naloge. Od leta 1987 do 1995 je bil provincial Slovenske jezuitske province, od leta 1995 do 2011 pa župnik župnije Ljubljana Dravlje.

Leta 1975 je začel z izdajo knjig; od leta 2004 je to založba Župnijski zavod Dravlje, ves čas je njen urednik in direktor. V njej je izšlo več sto naslovov, med njimi tudi Prerok Kahlila Gibrana, knjiga, ki jo je bil odkril v knjigarni v Quebecu in jo prevedel. Postala je uspešnica in je doživela že več kot dvajset ponatisov.

 

P. dr. Lojze Bratina ima obširno bibliografijo. Njegove pesmi, razmišljanja, odzivanja na dogodke najdemo v revijah: Znamenje, Cerkev v sedanjem svetu, Kristjanova obzorja, Communio, Božje okolje, Slovenski jezuiti, Ognjišče, in časopisih: Družina, Delo, Slovenec, Dnevnik.

Doktorska disertacija: Elementi di una antropologia cristiana negli di E. Kocbek Rim, 1974

Kruh besede, evangelijska razmišljanja na vatikanskem radiu, Župnijski urad Dravlje, 1991

Specifičnost Ignacijeve karizme in njegovega reda; v Redovništvu na Slovenskem 3, Jezuiti, zbornik spimpozija, Inštitu za zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani in Provincialat slovenske province DJ, Ljubljana, 1992 

Jezuitsko delo v kolegijih. Duhovno – toeloški pogled; v Redovništvo na Slovenskem 4, Jezutiski kolegij v Ljubljani (1597-1773), zbornik razprav, ur. Vincenc Rajšp, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Provincialat slovenske province DJ, Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani, Ljubljana 1998.

Sonce IHS, poezija slovenskih jezuitov, ur. dr. Marija Stanonik, L. Bratina, izbor pesmi, Župnijski urad Dravlje, 1999.

Bodi neizrečeno, pesmi, spremna beseda dr. Marija Stanonik, Družina, 2006

Besede bližine, razmišljanje ob nedeljskih evangelijih, Družina, 2007.

Skozi svetlobo dni in temo noči, izbor objavljenih razmišljanj in člankov v revijah, ur. Marinka Svetina, Župnijski zavod Dravlje, 2008.

Ob novi cerkvi; Svetopismsko taljenje litine – iz dnevnika ob gradnji cerkve; v: Praznovanje življenja, zbornik ob petdeseti obletnici župnije Ljubljana Dravlje, Župnijski zavod Dravlje, 2011.

Dnevnik v tej dolini je izšel ob avtorjevi sedemdesetletnici.

 

Prejšnji prispevek
PETKOV POSTNI DAR
Naslednji prispevek
PRAZNOVANJE SEDEMDESETLETNICE P. BRATINE