Blagoslov šolskih in veroučnih torb

Novice
Povej naprej!

MOLITEV ŠOLARJA

 Gospod Jezus Kristus, 

učiš nas, da svojih talentov ne smemo zakopati, temveč jih uporabljati, da se pomnožijo in povečajo.
Vem, da je šola pomembna priprava na moj kasnejši poklic, čeprav me ne zanima vse, kar se tam učimo.

Vsakodnevna pot v šolo mi je včasih tako težka.

Pomagaj mi, da se zberem za pouk in za delo; neuspehi naj mi ne vzamejo poguma.

Zbudi v meni veselo željo po novih spoznanjih, naj znam mirno izmenjavati mnenje s sošolci in učitelji.

Pomagaj mi tudi, da pokažem razumevanje do tistih učiteljev, ki jim ne uspe pouk napraviti zanimiv ali ki se mi zdijo krivični. 

Daj mi poguma, da se bom znal z njimi odkrito in iskreno pogovoriti.

Pomagaj mi tudi, da bom obziren in ustrežljiv do sošolcev in sošolk, ki mi niso simpatični. Naj se tudi v šoli učim  biti odkritosrčen in zrel kristjan.

Hvala Jezus, da te pri verouku lahko spoznavam.

Nekateri sošolci te ne poznajo ali se celo norčujejo iz nas, ker smo verni. Odpusti jim. A včasih tudi mene mika, da ne bi prišel k tebi. Oprosti mi.

Vedno me varuj po starših, angelih in Mariji.

Sveti Rok, prosi za nas!


Besedilo: p. Jože Poljanšek

Foto: Tomaž Celarec

Prejšnji prispevek
Kateheti so se predstavili
Naslednji prispevek
Praznovali smo 30-letnico cerkve Kristusovega učlovečenja