23. NEDELJA MED LETOM – KATEHETSKA NEDELJA

Povej naprej!

In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo«(Mr7,37).

 

1. berilo: Izaija 35,4-7

Psalm: Knjiga psalmov 146,7.8-9a.9b-10

2. berilo: Jakobovo pismo 2,1-5

Evangelij: Markov evangelij 7,31-37

 Sposobnost poslušanja in govorjenja je eden največjih darov, ki smo ga prejeli. To je dar komunikacije. Kdor je prikrajšan za te naravne sposobnosti, mora vložiti več energije za sporazumevanje. Še večji dar pa je, če znamo slišati tudi tiste besede, ki jih nekdo ne izreče, in če znamo govoriti iz globine srca.


Prejšnji prispevek
22. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA
Naslednji prispevek
24. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV