»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli.«

(Mt 13,17)

Župnijska ekipa

p. Miran Žvanut, župnik

Prihaja iz župnije svetega Frančiška Ksaverija na Lozicah. Po srednji šoli in odsluženem vojaškem roku je študiral na Fakulteti za lesarstvo, Fakulteti za farmacijo in Teološki fakulteti. Leta 1999 je vstopil v jezuitski red in po končanem noviciatu šel na jezuitsko prakso v Rim, od tam pa na študij filozofije in teologije v Dublin na Irsko. V mašnika je bil posvečen leta 2006. P. Miran je deloval v župniji kot kaplan od 2006 do 2010, potem je šel na študij v ZDA in opravil tretjo probacijo v Čilu; zadnje leto je deloval v študentski pastorali v Mariboru. Od 6. junija 2014 pa je župnik naše župnije.

Rojstna župnija: Lozice

Vstop v Družbo Jezusovo: 1. 10. 1999

Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2006, Log pri Vipavi

Nova maša: 9. 7. 2006, Lozice

Novomašno geslo: »Jaz sem trta, vi mladike« (Jn 15,5)

Zadnje zaobljube: 31. 7. 2014, Ljubljana - Sv. Jožef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Primož Jakop, kaplan

P. Primož Jakop je doma iz bližine Rogaške Slatine. V duhovnika je bil posvečen l. 2007; potem je deloval na MIC-u (Mladinski informacijski center); nato študiral v Parizu specializacijo ter opravil tretjo probacijo. Službo kaplana v draveljski župniji je nastopil s 1. julijem 2014.

Rojstna župnija: Kostrivnica
Vstop v Družbo Jezusovo: 30. 11. 1997
Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2007, Celje - stolnica
Nova maša: 15. 7. 2007, Kostrivnica
Novomašno geslo: "Pridite k meni ..." (Mt 11,28)
Zadnje zaobljube: 31. 7. 2015, Ljubljana - Dravlje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Jože Poljanšek, duhovni pomočnik

Pater Jože se je rodil 12. marca leta 1963 v Ljubljani, v zgradbi, kjer je danes jezuitski dom duhovnih vaj. Odraščal je v Srednji vasi v Tuhinjski dolini s šestimi brati in eno sestro. Ima brata jezuita p. Janeza Poljanška. Prihaja iz glasbene družine. Njegovi bratje so poznani po narodno zabavni glasbi pod imenom Ansambel bratov Poljanšek.

Leta 1987 je p. Jože v Mariboru vstopil k jezuitom. Po dveh letih noviciata je študiral filozofijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Sledila je jezuitska praksa v župniji sv. Jakoba v Ljubljani in v Centru Aletti v Rimu. Teologijo je študiral v Neaplju in bil v Dravljah na praznik sv. Ignacija leta 1997 posvečen v duhovnika. V župniji sv. Magdalene v Mariboru je deloval kot kaplan potem pa odšel v Rim na podiplomski študij misijologije. Po vrnitvi iz Rima, je bil tri leta kaplan pri sv. Magdaleni v Mariboru, leta 2008 pa imenovan za župnika. Pater Jože Poljanšek ima veliko talentov: je glasbenik, slikar in odličen drsalec na ledu. Od 1. septembra 2015 pa je duhovni pomočnik v naši župniji.

Rojstna župnija: Sela pri Kamniku

Vstop v Družbo Jezusovo: 27. 9. 1987

Duhovniško posvečenje: 31. 7. 1997, Ljubljana -  Dravlje

Nova maša: 3. 8. 1997, Sela pri Kamniku

Novomašno geslo: "Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni"

Zadnje zaobljube: 7. 11. 2009, Ljubljana - Dravlje

 

 

sh. Rok Bečan, diakon

Sholastik (bogoslovec) Rok Bečan je letos v Rimu končal študij teologije na Papeški univerzi Gregoriani in bil posvečen v diakona. Rok prihaja iz Lovrenca na Pohorju. Po maturi na Drugi gimnaziji v Mariboru je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral iz slovenščine in zgodovine. Leta 2007 je vstopil k jezuitom in opravil noviciat v Genovi v Italiji. Bakalavreat iz filozofije je opravil na jezuitskem inštitutu Aloisianum v Padovi v Italiji. Na praksi pred teologijo je že bil v Ljubljani, kot član Skupnosti sv. Jožefa in ekipe Ignacijevega doma duhovnosti. Ob študiju v Italiji in Sloveniji je deloval kot spremljevalec duhovnih vaj, mladinskih in socialnih programov različnih vsebin (DVŽ – AGEVO, program mednarodnega skupinskega prostovoljstva POTA na MIC-u, mladinska skupina Iskalci, mladinsko evharistično gibanje MEG, Živi kamni – Pietre vive itd.).

Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore pa ga je 15. avgusta 2016 dodelil v pastoralno pomoč župniji Ljubljana Dravlje.


© 2017 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.