»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«

(Mr 9,35)

ŽPS

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.


Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

 

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).


Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta 2015 - 2020:

Tajništvo:
p. Miran Žvanut – župnik
Marija Horvatič – tajnik
Primož Podobnik – referent za oznanjevanje
Jernej Demšar – referent za bogoslužje
Lojzka Milič – referent za diakonijo

 

Člani po službeni dolžnosti:
p. Primož Jakop – kaplan
p. Mio Kekić – kaplan
s. Nada Furlan – kateheti

 

Zastopniki skupin:
Luka Janžič – skavti
Tjaša Medved – animatorji
Janez Cergolj – okolica cerkve
Martin Kavčič – ključar, predstavnik gospodarskega sveta

 

Izbrani na predlog župljanov:
Franc Potočnik – bralci
Polona Bajc – čistilci
Alenka Pavli – krasilci

 

Imenovani na predlog župnika:
Janez Gorenc – ministranti
Miha Remškar – mladina
Nina Malenšek – mladina
Maja Rajšp – jasličarji
Marija Šterbenc – pevci

© 2018 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.