»Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli.«

(Mt 13,17)

SKUPNO ŽIVLJENJE

Avtor:
BONHOEFFER, Dietrich
Leto izdaje:
2016
Št. strani:
118
Cena:
8 €

Protestantski teolg Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) se je v svojem teološkem razmišljanju vedno sočal z življenjem. Svoje idejne zasnutke je preverjal z življenskim izkustvom. Zato ni čudno, da je Etiko pisal prav v času, ko se je pridružil odporniškemu gibanju proti nacizmu. V boju s tem nečloveškim sistemom je izgubil življenje tik pred koncem vojne. Obsojen na smrt z obešanjem, je bil usmrčen 9. aprila 1945.

Svoje življensko prizadevanje je sm takole izrazil: »Neprestano me zaposluuje vprašanje, kaj pomeni krščanstvo oziroma kdo je Kristus danes za nas.« Jezusa razume kot učlovečeno Božjo besedo, »ki živi za druge«. Njegov zgled nam govori, da je polnost življenja v tem, da znamo umreti, vendar ne za proslavitev lastne osebnosti, ampak kot žrtev za brate. Bonhoeffer poudarja, da sodobni človek potrebuje predvsem življensko pričevanje kristjanov. Prvi kristjani niso prepričevali poganov z globokim umnovanjem, ampak s svojim življenjem. Ko se pogani videli, da gospodar in suženj nista več drug proti drugemu, ampak drug za drugega, so se začeli spraševati o tej veri.

© 2017 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.